Nieuwsbrief mei 2016

Gepubliceerd op: 14-05-2016

Nieuws van het bestuur

Parkeren

Zoals de meesten al zullen weten heeft de Gemeente Harlingen het parkeerbeleid veranderd. Dit pakt niet goed uit voor de VBZH leden. Het bestuur heeft hierover brieven gestuurd en gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke wethouder. Het enige wat dit heeft opgeleverd is dat we wel kunnen laden en lossen bij het schip en dat we een tussenevaluatie hebben in mei of juni.

Het bestuur ontvangt graag jouw ervaringen met het nieuwe gemeentelijke beleid. Stuur een email of een briefje naar ons zodat we niet met lege handen staan op het gemeentehuis. Wij willen immers allemaal een werkbare parkeerregeling!

 

Verder ziet het er naar uit dat de gemeente toe wil naar slechts één aanbieder van lang parkeren. Alle kleinschalige parkeerplaatsen moeten weg. Wij zijn bang dat dit voor onze gasten geen verbetering oplevert. Wij houden vinger aan de pols en vragen jullie om een mening en jullie ervaringen.

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat op dit moment uit Berend Jansema (voorzitter), Frans Kochx (vicevoorzitter), Tom Hamer (penningmeester), Klaas Bosch (secretaris) en Arie-Jan Koeman (alg. bestuurslid). Bij de laatste ALV namen we afscheid van Ineke Wonder van de Bonte Piet.

Tom heeft aangegeven het penningmeesterschap binnenkort te willen overdragen. Verder is het wenselijk dat we ons bestuur met een persoon uitbreiden. Er zijn dus vacatures!

Omdat het bestuur uit louter Zuiderhaven Westzijde schippers bestaat zou het wenselijk zijn het bestuur te versterken met iemand uit een ander havendeel.

 

Voor in je agenda

VRIJDAG 21 Oktober 2016, ALV vanaf 19.00- 20.30 uur, Locatie Lichtboei Harlingen. Daarna feest 25 jaar VBZH.

ZATERDAG 18 maart 2017, ALV, vanaf 12.00-15.00 uur, locatie volgt.

ZATERDAG  8 april 2017: Vlootdag

 

Feestje!

De VBZH bestaat 25 jaar en dat gaan we vieren. Noteer alvast in je agenda: vrijdag 21 oktober. De najaars-ALV hebben we vooraf gepland.

De locatie is nog niet zeker maar het zal zeker in Harlingen zijn. Als je nog een leuk idee hebt, van hoe de avond in te vullen, dan horen we dat graag.

 

Dit seizoen worden er in de haven en op de schepen filmopnames gemaakt voor een promotiefilm in het kader van het 25 jarig bestaan. Op de avond van ons feest zal de film worden gepresenteerd.

 

Nieuwe Leden

Wij verwelkomen de nieuwe schepen „Aldebaran“ van Frank en „Lauwerszee“ van Aart en Anna in de VBZH vloot.

 

Poeppaleis

Tot de nieuwe keermuur gebouwd werd beschikte Harlingen over een prachtig bemand toiletgebouw bij station Harlingen Haven. Vanwege de aanpassingen aan de zeewering moest het gebouw wijken. Sindsdien wordt er gewerkt met een noodgebouw.

In de plannen van de gemeente komt er bij het Dok nu een treinwagon te staan waarin de toiletten komen. In het te restaureren entrepotgebouw komt het invaliden toilet. De nieuwe sanitaire voorziening wordt stukken kleiner dan wat we gewend zijn.

Daarnaast wordt er een lastig werkbare situatie gecreëerd voor de uitbater Jan “Ponkie” Hoekstra.

Het voormalige gebouw op het station werd mede gefinancierd door ons, de VBZH, voor een bedrag van 50.000 Hollandse Florijnen.

Wij als bestuur hechten waarde aan een goede voorziening en willen dat het nieuwe sanitair qua ruimte en kwaliteit er niet  op achteruit gaat. Wij houden voortdurend contact met de gemeente hierover.

 

Vlootdag

Zaterdag 9 april vond de jaarlijkse vlootdag plaats. Een dag om de Ouwe Seunen kennis te laten maken met de schepen en hen een leuke dag te bezorgen.

Daarnaast konden we wat reclame maken voor onze zeiltochten. Duizenden bezoekers genoten van de markt, de schepen en de andere activiteiten.

Ondertussen bezocht een deel van ons bestuur en de directeur van de BBZ, Paul van Ommen het gemeentehuis. Onder de ongeveer 50 aanwezigen waren Burgemeester en Wethouders, een groot deel van de gemeenteraad en andere belangstellenden.

Onze voorzitter sprak de menigte toe over onze vereniging, het nut en het doel ervan. Hij was tenslotte 25 jaar geleden de burgemeester en een van de mensen die de vereniging heeft helpen oprichten. De huidige burgemeester sprak ook. Hij was positief over de bruine vloot en vertelde dat wij op diverse fronten goed voor stad zijn.

Paul van Ommen had het wat lastiger. Tijdens zijn speech over kerncijfers, de veranderingen in de vloot, de rol van zee-zeilschepen werd hij regelmatig onderbroken. 

Het bestuur bedankt alle mensen die mee hebben geholpen, een prachtige vlootdag te organiseren.

 

Feedback

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over VBZH-zaken,  schroom dan niet om het bestuur een email te sturen. Dit kan naar bestuur@vbzh.nl