• darkblurbg

DE ZEILEN ZIJN WIT

DE ZEE IS BLAUW

DE VLOOT HEET BRUIN

MAAR WIJ ZIJN GROEN

DUURZAAM ONDER ZEIL, OP WEG NAAR EEN SCHONERE WERELD


Vlootdag Harlingen, zaterdag 18 april 2020 afgelast

Naar aanleiding van de ontwikkelingen en verwachtingen in het verloop van de corona-virus-crisis is besloten de Vlootdag 2020 van de Bruine Zeilvaart af te gelasten .

Bestuur en Vlootdag-Commissie van de Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen (VBZH) hebben hedenmorgen besloten de Vlootdag ter gelegenheid van de opening van het Vaarseizoen geen doorgang te laten vinden.

Ieder jaar komen duizenden bezoekers af op deze feestelijke markt met allerlei activiteiten en nautische bijzonderheden.

DE VBZH vond het niet gepast om geen invulling te geven aan de oproep om in de huidige situatie terughoudend om te gaan met evenementen van deze omvang.

Voor het programma van de editie van dit jaar zijn afspraken gemaakt met deelnemers (zowel verenigingen als commerciële partijen).

Mede om die reden, alsmede vanwege de onzekerheden over de situatie in april, is de VBZH van mening nu reeds dit besluit te moeten nemen.