Nieuwsbrief februari 2016

Gepubliceerd op: 16-03-2016

Nieuws van het bestuur

Parkeren werkgevers

Voor 2016 heeft de gemeente Harlingen het parkeer beleid gewijzigd , wat voor ons, schippers, eigenaren erg nadelig is. De gemeente heeft een aantal clusters in de stad aangewezen waar werknemers mogen parkeren. ( zie de site van de gemeente, parkeren, ) Dit betekend dat er aan de zuiderhaven zee zijde niet meer geparkeerd mag worden met een werkgeversvergunning. Het Dokje, kan parkeren op de Willemshaven.

Wat wij nu al zien is dat de clusters waar werknemers mogen parkeren helemaal vol staan en dat terwijl het “bruine vloot” leven nog moet beginnen. Er is een gesprek geweest met de gemeente, met als doel dat VBZH leden mogen parkeren naast het schip, (dezelfde situatie als in 2015 ) Helaas gaat de gemeente met dit voorstel niet akkoord. De gemeente wil de situatie eerst nog even aanzien… De VBZH heeft opnieuw een brief gestuurd naar de gemeente en dringen aan op een gesprek.

Afwachten, het bestuur werkt er hard aan. We houden jullie op de hoogte, Voor het seizoen begint hopen wij op een voor ons positieve oplossing met de gemeente.

 

Bestuursleden gezocht, miv direct.

Het bestuur heeft versterking nodig! Wie o wie, secretaris, penningmeester of bestuurslid? De functie van secretaris komt vrij, miv maart a.s.

 

25 jaar VBZH:

Wij zoeken foto’s, artikelen die wij kunnen gebruiken voor een promotie boekje en de website.

Ideeën tips graag sturen naar: vbzhleden@gmail.com   

Ook Sponsoren zijn zeer welkom !

 

Ligplaatsformulieren

Ieder jaar roept dit weer vragen op. De VBZH is juridisch verplicht een up to date ledenlijst bij te houden. Ook naar de gemeente toe moeten de gegevens kloppend zijn. Gegevens van deze formulieren worden bekeken met de informatie vanuit het kadaster. De eigenaar van het schip is alleen gemachtigd deze ligplaatsformulieren in te vullen en te ondertekenen.