Persbericht 16 september 2022

Gepubliceerd op: 16-09-2022

Persbericht 16 september 2022

 

 

Postbus 136
8860 AC Harlingen
www.vbzh.nl

Bank ABNAMRO
Rek.nr.
NL22ABNA0580476294

KvK. Leeuwarden
ver. Register 4000.5110

 

 

 

Persbericht Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen

 

Bruine zeilvaart in Harlingen neemt afstand van ongecertificeerde schippers

 

Harlingen – Het recente ongeluk op de Risico heeft onder de Harlinger schippers en bemanningen een grote schok veroorzaakt. Hun gedachten gingen direct uit naar de direct betrokkenen: het meisje zelf, haar familie en schoolgenoten. De onomkeerbare gevolgen van het ongeval zijn oneindig tragisch.

Ook de melding van IL&T dat er landelijk 39 historische zeilschepen zouden rondvaren zonder geldige veiligheidscertificering veroorzaakte opschudding onder bestuur en schippers. Om welke schepen gaat het? Hoeveel in Harlingen? Daarover gaf IL&T geen uitsluitsel. Zoals ook nog altijd niet duidelijk is wat de toedracht was van de twee recente ongelukken met de Wilhelmina en de Risico. Desondanks is het goed dat IL&T potentieel onveilige schepen nu inventariseert.

Harlinger schippers nemen met klem afstand van scheepseigenaren die niet voldoen aan de veiligheidseisen.

De overgrote meerderheid voelt de goede naam van de branche te grabbel gegooid. De nabije toekomst zal uitwijzen om welke scheepseigenaren het gaat. Er is voor hen geen plaats meer in de vereniging, als zou blijken dat zij ook een ligplaats in Harlingen hebben.

De VBZH is de organisatie die in samenwerking met gemeente en havendienst verantwoordelijk is voor toekenning en indeling van vaste ligplaatsen. Het is niet ondenkbaar dat de vereniging lidmaatschap en certificering in de toekomst aan elkaar zal koppelen. De gemeenten Enkhuizen en Harlingen hebben al aangegeven dat deze intentie ook bij hen leeft.

Voor een veilige vaart doen de Harlinger schippers nu en in de toekomst alles wat binnen hun mogelijkheden ligt.

 

 

Het bestuur van de VBZH

 

Gijs van Hesteren, voorzitter