• darkblurbg

Lidmaatschap en Contributie

Lidmaatschap en contributieverplichting van de VBZH begint en eindigt officieel tijdens de voorjaars ALV, bij het vaststellen en goedkeuren van de schepenlijst. De eigenaren van de schepen op de schepenlijst betalen contributie voor het betreffende vaarseizoen op basis van de lengte van het betreffende schip. Dit was voor 2018, €. 4,= per meter.

 

Criteria toewijzing ligplaats schepen

 

Ligplaatsformulier toewijzing ligplaats VBZH

 

 

Samenwerkingsovereenkomst

 

 

Statuten

 

Huishoudelijk Reglement